Wellness životní styl

21.03.2022

Cesta k souladu duše, mysli a těla.


Wellness je velice široký pojem, obsahující jak stránku ducha, tak těla. 

V první řadě, znamená cestu k souladu mysli, duše a těla. Cílem je, aby se člověk cítil dobře, což by tedy mělo plynout z duševní, fyzické, okolní a sociální pohody. 

Stručně - člověk by se měl cítit v harmonii sám se sebou, neměl by v žádném směru nijak strádat, měl by pociťovat "osobní komfort".

S označením wellness se můžete setkat v různých zařízeních (fitness centra, lázně, služby, ad.)

Co se týče wellness, tak by především mělo jít o lidské zdraví, a to zdraví fyzické i psychické. Wellness jde ruku v ruce se zdravým životním stylem. Nejedná se však o medicínské postupy.


Wellness životní styl může zahrnovat tedy širokou paletu zlepšení kvality života, vedoucí ke stavu osobní pohody, my ale v tomto blogu doporučujeme masáž, jako primární metodu úlevy od bolesti - a harmonizaci těla a duše jako další přínos.