Trocha historie

09.03.2022

Slovo masáž je řeckého původu.

(massó - hníst, mačkat)


Nejstarší zmínky o masážích pochází z Mezopotámie, ze staré Číny a z Egypta a jsou datovány. do doby již od druhé poloviny třetího tisíciletí před naším letopočtem.

Také ve starověké Indii se masáž hojně využívala a dnešní ajurvéda z ní dodnes čerpá poznatky.

Na území Evropy se masáž nejvíce proslavila ve starověkém Řecku , kde ji propagoval hlavně slavný řecký lékař té doby Hippokratés. Také v římské době byli masáže velmi oblíbené a běžně se tyto služby nabízely ve veřejných lázních.

Za otce moderního pojetí dnešní klasické masáže je považován švédský teolog a literát Peter Henrik Ling (1776-1839), který v 19. století vybudoval ve Švédsku výukové masážní středisko. Právě on stanovil základní postupy a hmaty klasické masáže a z jeho "švédského pojetí" se vychází v masérské praxi v podstatě dodnes.

V Čechách je za zakladatele moderní masáže považován ortoped Vítězslav Chlumský (1867-1943)

Klasická masáž je jedna z nejstarších manuálních technik, při které se používá tlak, tření, hnětení, či vytřásání příslušných svalových partií. Samotný sled hmatů a jejich provedení by měl vycházet ze základních znalostí svalového systému.